Quit on error

master
Kuba Orlik 3 years ago
parent 3ba1cfbad0
commit 5258efbadd

@ -1,4 +1,4 @@
#!/bin/bash
#!/bin/bash -xe
#
# Musisz mieć globalnie zainstalowane ts-node (npm install -g ts-node)
@ -6,7 +6,7 @@
# W katalogu z tym skryptem musisz mieć katalog "pics", w którym są pliki "left.png", "right.png", "none.png" i "both.png"
#
input=/home/kuba/Downloads/podcast-01-after-effects.mp3 # tutaj dajemy ścieżkę do pliku mp3 z Arkiem w jednym kanale i Kubą w drugim
input=/home/kuba/Downloads/odc24.mp3 # tutaj dajemy ścieżkę do pliku mp3 z Arkiem w jednym kanale i Kubą w drugim
aresample=8000 # to bez zmian

Loading…
Cancel
Save