You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

202 B

Mail-to-pdf

Skrypt konwertujący pliki .eml do plików PDF, razem z załącznikami w postaci zdjęć.

Wymagania

  • zx
  • wkhtmltopdf
  • emacs
  • mu

Sposób użycia

./mail-to-pdf.mjs plik.eml